Belgavox op 6 juni

Posted on : 01-06-2010 | By : marc | In : Uncategorized

0

Op 6 juni 2010 vindt op het Paleizenplein in Brussel de tweede editie van Belgavox Concert plaats. Ook dit jaar belooft het een fantastisch volksfeest te worden. Met dit gratis concert wil de vzw Belga-Vox één week voor de federale verkiezingen opnieuw een duidelijk en sterk signaal geven, voor meer solidariteit en dialoog in België. Zoiets kunnen we alleen maar toejuichen.

Meer dan 40 artiesten, Nederlands- en Franstalige, jonge en minder jonge, zullen letterlijk hun stem geven aan een sterk, solidair, toekomstgericht en levenslustig België.

Het Belgavox Concert wordt live uitgezonden op TV Brussel, Télé Bruxelles, Kanaal Z/Canal Z en La Trois (RTBF) (met herhaling van 22u30 tot 3u op La Deux).

Burgerinitatief

Belgavox Concert” is in de eerste plaats een burgerinitiatief, gegroeid vanuit de statuten en waarden van de vzw Belga-Vox: bijdragen tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België.

Zoals zovele anderen in dit land stellen wij vast dat omzeggens alle aandacht van de politieke wereld gaat naar zogeheten “communautaire” problemen en dat de sociale en economische uitdagingen op de achtergrond geraken.

Intussen leeft 1 Belg op 7 onder de armoedegrens, sluiten dagelijks bedrijven de deuren, gaan KMO’s over kop en worden werknemers ontslagen. Ook onze exportgerichte bedrijven krijgen het moeilijker, omdat hun klanten vragen hebben bij de stabiliteit en economische betrouwbaarheid van België.

In de Europese context is het bovendien essentieel om, zeker als klein land, een zeker “gewicht” te behouden om nog enige stem in het kapittel te hebben. Het voorzitterschap van de Europese Unie is de gelegenheid bij uitstek om het imago van België te herstellen.

De vzw Belga-Vox roept op tot redelijkheid en gezond verstand. Zij schaart zich achter de huidige brede consensus om de staatshervorming voort te zetten. Maar bij een splitsing van België heeft niemand iets te winnen.

Belga-Vox vraagt de politieke wereld opnieuw te bouwen op wat altijd de sterkte van ons land geweest is – en internationaal ook als model wordt geprezen: eerbare compromissen maken in een win-win mentaliteit, ten bate van het algemeen belang.

Meer info via www.belgavoxconcert.be

Artiesten engageren zich

De Belgavox-artiesten willen een extra dimensie toevoegen aan de discussies die vanuit alle hoeken gevoerd worden over de toekomst van België. Vanuit hun eigen leefwereld en gevoeligheid, de vele contacten met alle lagen van de bevolking – en ook in het buitenland, ervaren ze dagelijks dat  het “label” “België” ontegensprekelijk een toegevoegde waarde heeft.

Zij vragen dat de politieke wereld zijn verantwoordelijkheid opneemt en concrete antwoorden geeft op de vele vragen die zij zich stellen, zoals zovele burgers in dit land.

Write a comment